Açıklamalar – Tanımlamalar

Kadim Ejderhalar (Elder Dragon), dünyanın doğumundan beri var olan kadim varlıklardır. Çok uzun süren döngüler içerisinde Yıkım-Yaratılış döngüsünü sürdürürler.‌

Döngü üç aşamadan oluşur, Uyanış – Yıkım – Uyku.

Kadim Ejderha Zhaitan.

Altı diye tabir edilen grup; Sisten gelen, çok güçlü olan (kadim ejderhalara karşı gelebilecek kadar) bir grup insandır. Kıtadaki insanların geçmişten beri taptıkları ve kültürlerine işlenmiş figürlerdir. Araştırmalarda tanrı olarak görülecek kadar güçleri olmasa da, normalden çok daha üstün bir büyü gücüne sahip oldukları söylenebilir. Kendilerine bakan insanların kör olabildiği, birbirleriyle olan çatışmalarında denizlerin çöle döndüğü belirtilmiştir. Abaddon, zayıf bir halde olduğu zaman, buna rağmen büyük kara parçalarını bile ışınlayabilme gücüne sahipti. Tanrıları öldürmeye çalışmak hem inanılmaz zor, hem de içlerinde bulunan büyük güç sebebiyle çok tehlikelidir. İçlerinde bulunan güç dışarıya kontrolsüz çıkması durumunda dünya yok olabilir.‌

Dwayna – iyileştirme, hava, yaşam tanrısı‌

Balthazar – savaş, ateş, meydan okuma tanrısı‌

Melandru – doğa, dünya, büyüme tanrısı‌

Lyssa – güzellik, su, ilüzyon tanrısı‌

Grenth – karanlık, buz, ölüm tanrısı‌

Abaddon – bilgi, su tanrısı (YOK EDİLDİ)

Kormir – doğru, bilgi tanrısı

Divinity’s Reach şehrindeki atlı mabedi.

Sis (The Mists) ise yaratılıştaki en eski şeydir, dünyalar arası bir dünyadır. Uzayı, zamanı ve çoklu evrenleri birbirine bağlayan kumaşın dayanak noktasıdır. Her şey onun içinde başlar ve biter.

Durmand Manastır’ının özel koleksiyonlarından, Lord Ordan’nın Sisler haritası.

Deli Kral Thorn, gerçek ismiyle Prens Oswald Thorn; Kryta krallığının meşru prensi ve kralıydı. Gençliğinde Palawa Joko ile yaptığı uzun görüşmelerde, Joko kendisinin sadist ve sıkıntılı yanlarını açığa çıkarır. Bunun sonucunda ilerleyen vakitlerde bütün krallığı acımasız bir diktatörlük ile yönetir.‌

Büyük Kuzey Duvarı (The Great Northern Wall), Ascalon şehrinin kuzeyinde bulunan bir yapıttır.‌

Lonca Savaşları (The Guild Wars) kıtanın kuzeyindeki insanlar arasında yaşanan askeri çarpışmalardır. Tanrıların insanlığı terkedişini takip eden 100 yıl boyunca insanlara barış hakim olmuş, bu zamanda üç büyük krallık ortaya çıkmıştır. Kryta, Ascalon ve Orr. Bu üç krallığın kendisine has kültürleri, politikaları vardı. Fakat bu üçünden hiçbiri diğerine dominant değildi. ‌

Aksine zaman ticaret ve icatların zamanıydı. Bağlantılar ve fırsatlar ortaya loncaların çıkmasını sağladı. Başlangıçta loncalar sadece ekonomik organizasyonlardı, tüccarlar buralarda toplanıp bilgi alışverişi yapıp elindeki ürünlerin fiyatlarını belirlerdi. Fakat zaman geçtikçe lonca kavramının gücü arttı, ve sadece ticaret odaklı olmaktan çıktılar. Askeri odaklı, din odaklı, büyü araştırmaları üzerine ve sosyal nedenlerden birçok lonca ortaya çıktı.‌

Kuvvetli bağlantılar nedeniyle loncaların belirli sınırları bulunmamaktaydı. Zaman geçtikçe politik arenaya girip politikayı domine etmeye başladılar. İnsan topluluğunun gerçek gücünü elinde tutuyorlardı.‌

Değişim bir doğal afet şeklinde insanların üstüne gelmişti. Kryta’nın sahillerinde meydana gelen bir volkanik patlama sebebiyle volkanın içinde bulunan Kantaşları (Bloodstones) bütün alana yayıldı. Taşların içindeki büyü de aynı şekilde.‌

İnsanlar bu Kantaşlarının gücünü ellerine geçirmeye çalıştı. Topluluk üzerinde büyük etkiye sahip loncalar, ortaya çıkan bu gücü ellerinde bulundurmak için birbirleriyle savaşmaya başladı. İşte bu yarış ve savaş dönemine Lonca Savaşları (The Guild Wars) denmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü lonca savaşları adıyla yüzlerce yıl boyunca devam etmiş, kazananı olmamıştır. Bu savaşlar sonucunda zayıflamış insan topraklarını charrlar istila etmiştir.

Kyhlo Savaşı.

Yanma (The Searing) Charr-İnsan savaşı sırasında yaşanmış bir olaydır. Charr şamanı Bonfaaz Burntfur tarafından Ascalon’da ikamet eden insanların üzerine yanan kristaller yağdırması olayıdır. Verilen hasar korkutucu boyutlardadır.‌

Orr’un batışı (The Cataclysm) charrların üçüncü Lonca Savaşları sırasında ve Yanma olayı yüzünden zayıf düşmüş insan ırkının zayıflığından yararlanarak askerlerini Orr kıtasına doğru sürmesinden dolayı oluşan panik sonucunda olmuş bir olaydır. Orr kralının danışmanı Vizier Khilbron, bu tehdit yüzünden kayıp yazıtları araştırmaya başlar. 5 tanrıdan saklı olan bir parşömen ele geçirir ve bunu istila eden charrlara karşı kullanır. Sonuçları yıkıcıdır. İstilacı charrlar yenilir, fakat bu aynı zamanda Orr’un sonu olur.

Vizier Khilbron, parşömeni kullanırken.

Cücelerin dönüşümü (Transformation of the Dwarves) , Primodus’un yokedicilerini durdurmak için devam eden savaş sırasında Son büyük cüce kralı Jalis Ironhammer’ın büyük tokmağı (The Great Hammer) kullanarak ayin olarak adlandırılan (The Rite) olayını başlamasıdır. Bunun sonucunda Primodus’un uyanışını yarım yüzyıl kadar gecikir. Ama sonucunda bütün cüce ırkı kendisini feda ederek taşa dönüşmeye başlar.

Asura ırkının yeryüzüne çıkışı.

Düşmanateşi (Foefire) olayı İnsan-Charr Savaşı’nın dönüm noktalarından biridir. Büyücü Kral Alderbern, Ascalon şehrini istila etmiş Charr güçlerine karşı son çare olarak şehrin en yüksek noktasından büyülü kılıcını taşa saplayarak bir büyü gerçekleştirir. Yapılan bu büyü yanma olayına benzer şekilde bütün şehri alevlerle doldurur. Bu beyaz büyülü alev; insan, charr demeden oradaki herşeyi yok eder. Ölen insanların ruhları büyü sonucunda dünyada kısılı kalır. Hala Ascalon şehri kalıntılarında bu hayaletler görünmektedir.

Ateş Lejyonu (Flame Legion) veya düşmanlarının tabiriyle Altın Lejyon; dört büyük charr lejyonundan biriydi. Ana yönetimdeki Shaman konseyinin charrlara hükmetmesiyle, insan-charr savaşı dönemlerinde lider lejyon konumundaydılar. Titanlara ve ondan sonra kadim ejderhalara tapmaya başlayan bu lejyon, insanlara karşı olan savaşta çıkan başarısızlıklar ve tanrılarının öldürülebildiğini keşfedilmesi üzerine diğer lejyonlar tarafından düzenbazlıkla suçlanmış ve Pyre Fierceshot ve torunu Kalla Scorchrazor tarafından çıkarılan isyan sonucu sürgün edilmişlerdir. Hala aralarındaki çatışmalar devam etmektedir.‌

Kaderin Eşiği Loncası (Destiny’s Edge), kadim ejderhaları durdurmayı amaçlamış; Tyria’daki en ünlü loncalardan biridir. Her bir üyesi bulunduğu diyardaki efsaneleri ve hikayeleri ile bilinir. Her bir ırkın üst kademesinden üye barındırdığı için kıtadakiler tarafından bütün ırkların tek bir amaç doğrultusunda bir yürek olabileceğinin temsilidir. Loncanın orjinal üyeleri:‌

Caithe (Sylvari)

Eir Stegalkin (Nord)

Logan Thackeray (İnsan)

Rytlock Brimstone (Charr)

Snaff (Hayalet)

Zojjia (Asura)

Orjinal Kaderin Eşiği Loncası üyeleri.

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir