Asura

“Boy olarak küçük olabilirler, ancak bu büyülü mucitler entelektüel devlerdir. İnanılmaz şekilde zeki varlıklar olarak, asuralar doğal üstünlüklerini savunmak için bilgi ve yeteneklerini büyü ve zanaatle birlikte kullanırlar. Asuraların dünyasında güçlü olan değil, zeki olan hayatta kalır. Diğer ırklar güç ve kuvvetleri sayesinde hükmetmeleri gerektiğine inansalar da kendilerini kandırmaktadırlar. Herkes asuralara hizmet edecek—zamanı geldiğinde…”

Oyun içi tanım

Asuralar, Büyük Yokedici’nin (Great Destroyer) köleleri SS (Sürgün’den Sonra/After the Exodus) 1078’de onları yeraltı evlerinden zorla çıkarana kadar binlerce yıldır gizlice yer altında hayatlarını sürdürmüş minik zanaatkarlardır. O zamandan beri yeryüzündeki hayata hızlıca adapte olmuş ve Tyria’nın en güçlü ırklarından biri olarak kendilerini kanıtlamışlardır.

Fizyoloji

İnsan standartlarına göre asuralar çok kısa. Bir insanın yalnızca beline kadar gelir şeklinde tanımlanırken bir asuranın boyu genellikle 85 cm ile 120 cm arasındadır. Boyutları, yeraltında yaşayan bir ırk olmalarının evrimsel sonucudur çünkü küçük bedenler derinlerde daha kolay gezinebilir. Tipik olarak kafaları, elleri ve ayakları biraz abartılı bir orantıya sahip olarak ince bir vücutları vardır. Özellikle baş, geniş ve yassı bir elipsoit şeklindedir, oldukça eklemli kulaklar genellikle başın yan taraflarından düşer. Asuraların gözleri oldukça büyüktür ve çok çeşitli renkleri olabilir. Ağızları geniş ve köpek balığına benzer sivri dişlerle doludur. Asuralar tipik olarak grimsi bir cilde ve koyu saçlara sahiptirler. Kadın ve erkek asuralar dış görünüş olarak çok benzerdirler; çoğunlukla seslerinden ve kulak yapılarından ayırt edilirler.

Asura

Çocuk doğurma ve erken gelişim konularında, asuraların insanlar gibi plasental memeliler olduğu ve doğum yaptıklarının bilinmesi dışında çok az şey bilinmektedir. Budge adında bir asuraya göre, bir çocuk doğduğu günden hemen sonraki gün kadar erken konuşabilir, ancak oyuncunun karakterinin cevabı bebeklerin “agubugu”lamasını kast etmektedir; bu, asuraların çok erken yaşta konuşmayı öğrenebildiği anlamına gelir. Herhangi bir laboratuvar aksiliği olmadığı takdirde, asuralar bir insandan %5-10 daha uzun yaşayabilir.

Kültür

Asuralar zekaya ve entelektüel üstünlüğe diğer özelliklerden daha çok değer verirler. Bir asura tüm hayatını başarılı projelerle dolu bir portfolyo inşa etmek için veya büyünün minik bir parçasının önde gelen uzmanlarından olmak için harcayabilir. Mütemadiyen kendi entelektüel üstünlüklerini, ve daha geniş olarak, asura ırkının üstünlüklerini kanıtlamaya çalışırlar. Bu genelde asuraların diğerlerine karşı kabalığa varacak noktada küstah olmalarıyla sonuçlanır, özellikle de asura olmayan ırklara karşı. Asuralar diğer ırklara karşı entelektüel ve büyüsel üstünlüklerini hızlı bir şekilde kurmuşlardır ve diğer ırkları öncelikli olarak ağırlık kaldırma, risk alma, ve aptal sorular sormak için faydalı görmektedirler.

Asura büyü teknolojisinin eşi benzeri yoktur. Büyüyle olan tecrübeleri şehirlerindeki etkileyici yüzen yapılardan da anlaşılacağı üzere apaçık ortadadır. Birçok asura genel iş ve savunma için sık sık kullanılan ve zor bir sanat olan golemansi çalışmaktadır. Golemlerin zekadan tam yoksunluğu ve dev boyutları asuraları mükemmel bir şekilde tamamlamaktadır. Asuraların Tyria toplumuna en önemli katkısı Tyria’daki başlıca şehirleri birbirine bağlayan asura geçidi teknolojisidir. Bunu sürdürmek için tüm ırklara karşı nötr bir tavır almışlardır.

Bir asura ve golem

Asura eğitimi üç şekilde olur. Birincisi, çocuklar Metrica İli’ndeki (Metrica Province) laboratuvarlarda küçük gruplar halinde eğitim alırlar. Yeteri kadar büyüdüklerinde, eğer yeterlik kazanıyorlarsa, üç asura okulundan birine katılırlar: Statik Okulu (The College of Statics), Dinamik Okulu (The College of Dynamics), ve Sinerjik Okulu (The College of Synergetics). Üçüncü olarak, asuralar sık sık bir danışmanın altında asistan olarak çalışırlar; ancak bunun asura eğitim sisteminde ne zaman yer aldığı belirsizdir. Okuldan mezun olduktan sonra asuralar genelde, kendi ekiplerinin liderleri olana kadar, bir tayfaya (krewe) ve laboratuvara katılırlar.

Asura alfabesi Tyria’daki en çok kullanılan yazı stillerindendir. Yalnızca asuralar tarafından kullanılsa da Derinlikler’den (the Depths) yüzeye çıktıklarından beri değişmeyen kültürlerinin bir parçasıdır. Asuralar Yeni Krytaca (New Krytan) da kullanmaktadırlar.

Asuraların güçlü bir aile anlayışı ve geniş aileleri vardır, çocuklarından sevecenlikle “evlatlar” ya da “yavrular” diye bahsederler. Ebeveynlerine ve büyükanne ve büyükbabalarına hürmet ederler. Asuralar geleneksel olarak ölülerini yakarlar. Tek eşliliği tercih ederler, yani aynı anda tek bir asurayla ciddi, romantik bir ilişki yaşarlar. Bu ilişkilerin çoğu sıklıkla (ama her zaman değil) kesin ve önceden belirlenmiş bir bitiş tarihine sahip olur. Böyle ilişkiler genelde aynı görüşte iki asuranın birbirine aşık olması ile ortaya çıkar. Böyle mantık evlilikleri hızlı düşünce gelişimi ve artırılmış kavramsal modeller üretilmesini sağlar. Biten ilişkiler, kimin çocuklara bakıp kimin icatlarla ilgileneceği konusunda daha çok kavga içermeye meyillidir.

Din

Asuralar Sonsuz Simya’ya (Eternal Alchemy) inanırlar – tüm varlıkların ve büyünün daha büyük bir amacın veya “mekanizma”nın bir parçası veya işlevi olduğu fikri. Asuraların hayatı Sonsuz Simya araştırmaları etrafında dönmektedir – her biri farklı alanları inceleyen ve bu araştırmaya odaklanan üç büyük okuldan birine katılırlar. Sonsuz Simya üzerinde tam bir egemenlik kazanıldı mı tüm Tyria’da egemenlik kazanılacağına inanılır. Sonsuz Simya’nın bir dinden ziyade, bir bilim olduğunu beyan eden birçok asura vardır.

Tahkikat (the Inquest), Sonsuz Simya’nın, herhangi başka bir mekanizma gibi oynanıp kontrol edilebileceğine inanan bir meta-tayfadır (meta-krewe). Tahkikat üyeleri güç ve bilgiyi kontrol etmede gelişmişlerdir ve deneyleri, diğer asuraların deneylerinden daha tehlikeli ve daha az etiktir. Canlı varlıklar üzerinde deney yapma konusunda vicdan azabı duymazlar.

Yönetim

Organize bir yönetimdense, asuralar tayfalardan yararlanmayı tercih ederler: bir asuranın herhangi bir işte azami potansiyeline ulaşmak için tasarlanmış ve en tecrübeli üye tarafından yönetilen küçük, verimli görev timleri. Asuraların ayrıca Gizli Konsey (Arcane Council) olarak bilinen, asura şehir yaşamının dünyevi kısımlarından sorumlu bir grupları vardır. Konsey üyeleri sürekli değişir – konsey üyeliği tüm asura toplumuna fayda sağlayan bir iş yapıldığında kazanılır. Bu görev, bir asuranın kendi araştırmalarına vakit ayırmasını engellediğinden fazla arzu edilmez.

İsimler

Bir asuranın ismi çoğunlukla bir veya iki heceden oluşan kısa, keskin bir addır. Feminen asura isimleri tipik olarak -i veya -a ünlüleriyle bitse de böyle olması şart değildir. Maskülen isimler de genelde ünsüz harflerle biter. Hem kadın hem erkek asura isimleri sıklıkla peş peşe iki adet aynı harften içerir, bu kültürel bir normdur, ama elbette şart değildir. Asuraların soyadları olmaz, bunun yerine kendilerini ayırt etmek için meslek unvanlarını, bir tayfa ismini, veya saygı ifadelerini kullanırlar. İnsanlarınkine benzer bir soyadı kullanmayı tercih edenler nadirdir ve acayip olarak kabul edilir, ve soyadları diğer asuralar tarafından sıklıkla görmezden gelinir.

Tarih

Paranoyak ve bencil mucitler ve kurucular olduklarından, eski asuralar bilgilerini ve icatlarını yakından korumaya eğilimliydiler, bu da sıklıkla o asura öldüğünde sahip olduğu bilginin ve tarihin kaybolmasıyla sonuçlanıyordu. Bu durum son iki yüzyılda değişmiş olsa da, ırkın yeryüzüne çıkmadan önceki; cüceler, dredgeler, ve tehdit olarak gördükleri skrittler gibi diğer yeraltı ırkları ile iletişim halinde oldukları yaşamları hakkında çok az şey biliniyor. Lakin, asura geçidi ağı Tyria’nın Derinlikleri’ne (the Depths of Tyria) ve tüm asura uygarlığına uzandı. Asuralar modern Rata Sum’la eşit, biri Quora Sum olmak üzere, altı büyük şehre sahipti ve gizli güç mevkilerine kaleler inşa etmişlerdi. Bunlardan biri orijinal asura geçidi ağını barındıran ve kış uykusundaki Kadim Ejderha (Elder Dragon) Primordus’un üzerine inşa edilmiş Merkezi Aktarma Odası (Central Transfer Chamber) idi. Ağ, asuraların, uyurken heykel sandıkları Primordus’tan sızan büyü sayesinde güçlendiriliyordu.

Primordus’un bir Asura yeraltı şehrini işgali

SS 1078’de Primordus’un ejderha şampiyonu Büyük Yokedici asuraların kalelerinden birinin altından hareket etti ve geçit ağını kullanarak Derinlikler’e baştan başa yokedici sürüleri gönderdi. Büyük Yokedici asura uygarlığının çoğunu yok etti, hayatta kalanlar tüm uygarlığın kış uykusundaki ustasının kursağının altındaki ölümüne kadar yüzeye çıkmaya zorlandı. O zamandan beri çoğunluk, yer üstünde ayak basacak sağlam bir yer kurmak ve araştırmalarını ilerletmek için büyü enerjilerini nasıl kullanacaklarını hızlıca öğrendikleri Kararmış Kıyı’daki (Tarnished Coast) büyülü harabelerin arasında yuva kurdular. Ancak Primordus’un SS 1120’deki uyanışına kadar, diğer yeraltı ırkları da, özellikle skrittler, zorla dışarı çıkarıldığında, asuralar Derinlikler’den tamamen atılmamışlardı. Son günlerde Durmand Manastırı (Durmand Priory) araştırmacıları Buharmahmuzu Dağları’nın (Steamspur Mountains) altındaki Kriter Kanyonu’nda (Criterion Canyon) Rata Pten adındaki antik asura şehrini keşfettiler.

Şimdi çok az asura Derinlikler’e geri dönmek istiyor. Bunun yerine, yıllar boyunca farklı araçlarla güçlendirerek geçit ağını ve Tyria’daki duraknoktalarını (waypoint) genişlettiler, hevesli bir şekilde gelişmelerini korumanın, ve cihazlarının kullanımı için önemli tazminatlar talep etmenin yanı sıra onların kullanımını yalnızca barışçıl aktivitelerle sınırlandırdılar (örn. askerleri ve levazımı taşımak için Ebonhawke’a geçit inşasına göz yumulması ancak o geçitleri kullanarak herhangi bir karşıt grubun, charr gibi, saldırı düzenlemesine izin verilmemesi). Bunun gibi birçok ırklararası ilişkilerde ve seyahatte önemli rol oynarlar.

Kaynakça:

https://wiki.guildwars2.com/wiki/Asura

Konuya benzer diğer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir