Tarihçe – Giriş

SÜRGÜNDEN ÖNCE‌ NOT: İnsanların kullandığı zaman sisteminde milat tarihi olarak altı tanrının sürgün edilişi kabul edilir. Bu yazı boyunca tarihlerin yanında göreceğiniz SÖ – Sürgünden Önce, SS – Sürgünden Sonra anlamına gelmektedir. Tyria tarihine dair en eski kayıtlar sürgünün 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu tarih büyük dev ırkının son bulduğu ve kadim ejderhaların en son…

28 Mayıs 2020 |

Zaman Çizelgesi – GW2 Öncesi

10,000 BE – Son büyük dev (giganticus lupicus), Tyrian kıtasından kaybolur. Kadim ejderhaların son yükseldiği tarih olarak tahmin edilmektedir. 786 BE – Altı insan tanrı, Cantha kıtasında ortaya çıkar ve insanlığı bütün kıtaya yayarlar.‌ 205 BE – İnsanlar Orr, Istan ve Elona’ya varırlar.‌ 200 BE – İlk Primeval Krallar, Istan’daki Farhanur şehrinden Elona’ya hükmetmeye başlarlar.‌…

28 Mayıs 2020 |